Openheid van netwerken

InfrastructuurSnel en hoogwaardig breedband wordt algemeen gezien als een voorwaarde voor een concurrerende, innoverende en duurzame kenniseconomie. Met een breedbandaansluiting kunnen naast de toegang tot het ‘publieke’ internet ook andere diensten worden afgenomen, zoals bijvoorbeeld IP-telefonie of IP-televisie.

Voor deze zogeheten ‘managed services’ geldt in de regel dat een klant deze enkel bij zijn eigen internet service providers (ISP) kan afnemen. Diensten van andere leveranciers kunnen worden afgenomen mits deze over het publieke internetkanaal worden aangeboden. Dit kanaal biedt echter niet dezelfde garanties voor kwaliteit van dienstverlening als bij het kanaal voor de managed services van de eigen ISP.

Bij breedbandinfrastructuur wordt vaak over een ‘lagenmodel’ gesproken. De fysieke infrastructuur (laag 1); de activering daarvan door middel van zenders en ontvangers (laag 2); en de toepassing in de vorm van breedbanddiensten (laag 3) worden hierbij van elkaar onderscheiden.

Dit is conform de regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hanteert en het model wat in de praktijk wordt toegepast door een marktpartij als bijvoorbeeld Reggefiber, die haar passieve glasvezelinfrastructuur ter beschikking stelt aan dienstenaanbieders die de actieve laag voor hun rekening nemen. Voor het realiseren van een open netwerkstructuur waarbij eindgebruikers een zo breed mogelijke keus uit (leveranciers van) concurrerende breedbanddiensten kan worden geboden is het geen bezwaar als laag 2 en 3 niet van elkaar gescheiden zijn, zolang laag 1 maar wel gescheiden is van de andere twee.

 

 


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!