1. 25 jun 2018
  Nieuwe bezems voor oude bedrijventerreinen

  Nieuwe bezems voor oude bedrijventerreinen

  Thema: Glasvezel internet, Bedrijventerrein, Glasvezel, Internet

  Het aanbod van breedbanddiensten op bestaande bedrijventerreinen komt zelden overeen met de vraag. Met een beetje hulp kan het nieuwe gemeentebestuur daar verandering in brengen en de lokale economie een extra impuls geven.
 2. 06 apr 2018
  Leges niet langer melkkoe

  Leges niet langer melkkoe

  Thema: Bedrijventerrein, Buitengebied, Vraagbundeling, Kern en woonwijk, Digitale gemeente, Glasvezel

  Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het gemeenten niet langer toegestaan de kas te spekken met dure vergunningen voor de aanleg van telecommunicatieverbindingen.
 3. 12 mrt 2018
  Wethouder, wij willen glas in de stad!

  Wethouder, wij willen glas in de stad!

  Thema: Glasvezel internet, Bedrijventerrein, Buitengebied, Kern en woonwijk, Digitale gemeente, Glasvezel, Internet

  Alle tegenargumenten van netwerkproviders en adviesbureaus ten spijt, groeit de vraag naar glasvezel binnen de bebouwde kom. Wie na 21 maart als gemeentebestuurder verder wil, moet zich kunnen uitspreken over nut, noodzaak en de eventuele financiering van glasvezelnetwerken.
 4. 21 feb 2018
  Digitale infrastructuur steden niet toekomstvast

  Digitale infrastructuur steden niet toekomstvast

  Thema: Bedrijventerrein, Kern en woonwijk, Glasvezel

  Waar het platteland kampt met een gebrek aan digitale infrastructuur, krijgen steden juist te maken met de wet van de remmende voorsprong: bestaande netwerken zijn er onvoldoende op ingericht om de toenemende datastromen te kunnen blijven verwerken.
 5. 17 nov 2017
  Hulp bij versnelling aanleg glasvezelnetwerken

  Hulp bij versnelling aanleg glasvezelnetwerken

  Thema: Bedrijventerrein, Buitengebied, Kern en woonwijk, Glasvezel

  De aanleg van glasvezel loopt in diverse gemeenten vertraging op. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht hebben verschillende gemeenten Glasvezel Gemeente ondersteuning gevraagd om ervoor te zorgen dat er alsnog glasvezel in het buitengebied kan worden aangelegd.

1 2 3 4 5 6 ... 18