Vraagbundeling Schagen staat stil

Gescheiden aanpak buitengebied lijkt enige oplossing

In: Buitengebied, Kern en woonwijk, Glasvezel, Internet

Vraagbundeling Schagen staat stil

Het glasvezelproject in Schagen lijkt te stranden omdat het niet lukt om genoeg mensen te interesseren in een aansluiting. In tegenstelling tot het buitengebied is in de Schaagse kernen onvoldoende belangstelling voor een overstap naar glasvezel.

Ziggo en KPN

Het model waarbij dure glasvezelaansluitingen in het buitengebied worden meegefinancierd met goedkopere aansluitingen in de woonkernen is riskant omdat binnen de bebouwde kom doorgaans al breedbandinternet via de kabel en over het oude telefoonnet wordt aangeboden. Ziggo en KPN hebben er alles aan gedaan om aan te tonen dat er geen noodzaak is om in de kernen glasvezel aan te leggen en dat heeft in Schagen goed gewerkt.

Solidariteitskaart niet gespeeld

Als de infrastructuur (glasvezel) het belangrijkste argument is om mensen te verleiden tot een overstap, gaat het mis. Het zou beter zijn geweest als in de campagne een beroep zou zijn gedaan op de solidariteit tussen bewoners van het platteland en die in de kernen. Getuige de reacties op lokale omroep Schagen FM is die solidariteit nu ver te zoeken: “Fijn dat er nog genoeg verstandige mensen zijn die zich niet iets door de strot laten duwen wat ze eigenlijk niet nodig hebben.” en “Ik betaal niet aanzienlijk meer om het buitengebied ‘maar even’ van snel internet te laten voorzien. Sorry.”

Scheiding biedt perspectief

Onbekend maakt onbemind. De meesten van ons zijn bekend met grote spelers als KPN, T-Mobile, Tele2 of VodafoneZiggo. Wie in Schagen glasvezel wil, moet overstappen naar Multifiber, Netrebel, NG Networks, Pocos, Signet, SNLR, Trined, Tweak of Weserve. Voor de gemiddelde internetgebruiker verhouden die zich tot de bekende providers als de Keuken Kampioen Divisie tot de Champions League. In het buitengebied is er minder koudwatervrees om met een nieuwe provider in zee te gaan: snel internet is belangrijker dan de kleur van het logo.

Model Hollands Kroon

De kloof tussen de bewoners van de kernen die uit meerdere breedbandaanbieders kunnen kiezen en de mensen in het buitengebied die daar niet over kunnen beschikken, kan in Schagen niet meer worden gedicht door een beroep te doen op het solidariteitsprincipe. Een gescheiden aanpak lijkt de enige manier om de 1.762 breedbandloze adressen in het buitengebied van snel internet te kunnen voorzien. De hoop is gevestigd op een voorstel dat een partij bij de provincie Noord-Holland heeft ingediend om naar het model van Hollands Kroon alsnog glasvezel aan te kunnen leggen in het buitengebied van Schagen en Den Helder.

Garantstellingsregeling Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft Breedband Hollands Kroon een garantstelling verleend voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente. Ruim tweeduizend adressen kunnen hierdoor worden ontsloten. Breedband Hollands Kroon is al sinds 2014 bezig om dit project van de grond te krijgen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, maar dankzij de garantstelling van de provincie en de inzet van een grote groep vrijwilligers kan na de zomer worden gestart met de aanleg. Begin 2019 zullen de eerste abonnees gebruik kunnen maken van hun nieuwe snelle internetverbinding.

Kabeltex

De doelstelling is om eind 2020 alle aansluitingen te hebben gerealiseerd. De aanleg van het netwerk in Hollands Kroon maakt onderdeel uit van een plan dat oorspronkelijk twaalf gemeenten in de Kop van Noord-Holland besloeg. Provider Kabeltex, die ook de aanleg van het netwerk in Hollands Kroon gaat realiseren, is met de provincie Noord-Holland in gesprek over de voorwaarden om in elk geval ook het buitengebied van Schagen en Den Helder met overheidssteun te kunnen ontsluiten.