Oma en domotica

Zorg op afstand: sof of zegen?

In: Maatwerk, Domotica en veiligheid, Kern en woonwijk, Internet

Oma en domotica

Door de vergrijzing is er een overschot aan zorgvragende ouderen en een tekort aan verzorgend personeel. Omdat ook de voor de ouderenopvang ingerichte gebouwen niet meer aan de eisen van de tijd voldoen, is het noodzakelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning kunnen blijven wonen. Domotica is dan het toverwoord, maar werkt dat ook in de praktijk?

Domotica en zorg op afstand

Zorg op afstand is soms minder futuristisch dan het klinkt, want via internet boodschappen doen in de supermarkt is al een voorbeeld. Dat is niet vanzelfsprekend voor de generaties die ruim voor 1990 zijn geboren en niet zijn opgegroeid met internet en mobiele telefonie; enige kennis van en ervaring met online diensten is een vereiste. Het Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen geeft als definitie voor domotica: de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van techniek en bediening. Niet speciaal voor ouderen of mensen met een beperking dus.

Gemak en ondersteuning

Sensoren spelen een grote rol bij het contactloos aansturen van gordijnen, kranen, thermostaat en verlichting; voor de ene mens een gemak, voor de andere een noodzaak. Bijkomend voordeel van deze voorzieningen is dat ze efficiënt met energie omgaan. Ook de bediening en programmering van huishoud-, beeld- en geluidsapparatuur kan via stem of sensoren worden aangestuurd. Als er wordt aangebeld, is het mogelijk om op de televisie te zien wie er voor de deur staat. Voor slechthorenden is er de optie om de deurbel waar te nemen via een licht- en trilsignaal op de smartphone.

Veiligheid

De valbeveiliging die om de hals of aan de pols wordt gedragen, geeft een signaal als iemand is gevallen. Sensoren in een matras of deurmat waarschuwen als iemand zich verplaatst op een tijdstip of naar een ruimte waar dat gevaar kan opleveren. In de zorg worden alarmmatten gebruikt om dementerenden tegen zichzelf te beschermen, maar het werkt ook om slaapwandelende partners of inbrekers te signaleren. Het omgekeerde is ook mogelijk: een bewegingsmelder geeft dan een signaal als iemand zich te lang niet beweegt. Dezelfde techniek wordt ingezet om deuren op afstand te openen of te vergrendelen via een app of aansturing vanuit een controlekamer.

Zorg

Huisarts, fysiotherapeut en wijkverpleging kunnen meer patiënten in korte tijd bedienen via beeldschermzorg. Via een beeld- en geluidverbinding wisselen zorgverlener en zorgvrager vanuit hun eigen locatie informatie uit. In de praktijk wordt er nog weinig gebruik van gemaakt, terwijl een simpele Skypeverbinding al zou volstaan. Helaas worden er nog steeds aanbevelingen en rapporten geschreven over de keuze en implementatie van het ideale systeem.

Dat euvel heeft de medicijndispenser niet. Het apparaat bestaat uit verschillende componenten die door de thuiszorg worden gevuld met de voorgeschreven medicijnen. Als het tijd is om die in te nemen, krijgt de gebruiker een signaal. Vervolgens drukt die op OK zodat de medicijnen worden vrijgegeven. Gebeurt dat niet, krijgt de thuiszorg een seintje. In de praktijk bespaart de dispenser arbeidsuren en stijgt het percentage gebruikers dat op tijd medicijnen inneemt tot bijna 100%.

Conclusie

Mensen zijn nog steeds belangrijker dan techniek, maar domotica kan oma zeker helpen om te blijven genieten van het leven. Het vraagt nauwe samenwerking van leveranciers, zorgverleners en gebruikers om maatwerk te leveren dat de kwaliteit van leven optimaliseert voor iedereen die in de eigen woonomgeving zorg nodig heeft.


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!