Glasvezel maakt mensen gelukkiger

Hoge bandbreedte belangrijkste reden voor keuze glasvezelgebruikers

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Thuiswerken, Kern en woonwijk, Digitale gemeente, Glasvezel, Internet

Glasvezel maakt mensen gelukkiger

Onderzoek naar de sociaaleconomische invloed van glasvezelinternet in Nederland en Zweden toont aan dat bedrijven en consumenten daar graag en veel gebruik van maken. Wie geen glasvezel heeft, wil het zo snel mogelijk hebben.

Snelheid belangrijker dan prijs

Bijna negen op de tien gebruikers in het onderzoek kiest voor glasvezelinternet vanwege de hoge snelheid. Dat je daar iets meer voor moet betalen, is geen probleem; het merendeel vindt dat je met glasvezelbreedband meer waar voor je geld krijgt dan met kabelinternet of xDSL. De tevredenheid onder glasvezelgebruikers is dan ook hoger dan die van de groep die op een andere manier toegang kiest. Als glasvezelinternet beschikbaar zou worden gesteld in gebieden waar dat nog niet wordt aangeboden, zou 94% overwegen om zich daarvoor aanmelden.

Vermindering broeikasuitstoot

De onderzoekers hebben ook bekeken in welke mate glasvezelinternet van invloed is op de sociaaleconomische ontwikkeling in een gebied. Een van de opmerkelijkste bevindingen was dat glasvezelbreedband ook een positief effect op het milieu heeft. In vergelijking tot andere accessmethoden wordt 88% minder broeikasgas uitgestoten. Lichtpulsen kunnen met minder energie over grotere afstanden van A naar B worden getransporteerd. Dat betekent minder weerstand, minder apparatuur en daarmee minder milieubelasting.

Innovatie in stad en land

In gemeenten waar snel internet beschikbaar is, zijn meer startende en innovatieve bedrijven gevestigd dan in vergelijkbare gemeenten zonder goede digitale infrastructuur. Dat is ook terug te zien in de economische waarde van het vastgoed. Woningcoöperaties investeren in glasvezel zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen door toepassingen als domotica en zorg op afstand. Ook op het platteland groeit de vraag naar snel internet; er wordt steeds meer data uitgewisseld tussen de verschillende schakels in de voedselketen en boeren zetten sensortechnologie in voor zaken als bemesting, gewasbescherming en het efficiënt gebruik van grondstoffen.

Europa zet in op glasvezel

Erzsébet Fitori, algemeen directeur van de Fiber to the Home Raad van Europa, is ervan overtuigd dat glasvezel van toegevoegde waarde is voor burgers, bedrijven en de economie in het algemeen. Zij ziet glasvezel als de enige toekomstvaste basisinfrastructuur die het mogelijk maakt om nieuwe technologieën te ontwikkelen die van grote waarde zijn voor de eindgebruikers. Fiber to the Home draagt bij aan de bescherming van het milieu en onze leefomstandigheden en verkleint de afstand tot onderwijs, werk en zorg in afgelegen gebieden. Fitori: “Wij geloven dat glasvezel een duurzame toekomst mogelijk maakt en daarom zouden Europese beleidsmakers de uitrol van glasvezel moeten stimuleren door de juiste balans te vinden tussen het nemen van investeringsmaatregelen en het bewaken van een gezonde marktwerking.”


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!