Marktfalen en overheidsdralen

Europees ja voor glasvezel in regio Rivierenland

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling, Glasvezel, Internet

Marktfalen en overheidsdralen

Na een lange voorbereiding hebben de samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland de goedkeuring van Brussel om met overheidsgeld breedbandinfrastructuur aan te leggen in het buitengebied. Het betreft ongeveer 12.000 adressen waar geen snel internet leverbaar is en waar marktpartijen geen plannen hebben om dat alsnog te doen.

Interessepeiling voor glasvezel

Eind vorig jaar is een interessepeiling gehouden, waar ruim 97% van de respondenten aangaf diensten over glasvezel af te willen nemen. De regio heeft daarop de mogelijkheden onderzocht om zelf infrastructuur aan te kunnen leggen. Daartoe is onder meer een notificatietraject gestart bij de Europese Commissie.

Europese toestemming

Inmiddels is goedkeuring verleend om 38 miljoen euro publiek geld te steken in de aanleg van een open netwerk in gebieden waar nu of in de nabije toekomst geen breedbandvoorzieningen beschikbaar zijn. Volgens de Europese Commissie zijn de positieve effecten op de concurrentie in het gebied groter dan de concurrentieverstoring als gevolg van de staatssteun.

Geen aansluitkosten

Het is de bedoeling dat inwoners van het buitengebied geen aansluitkosten of toeslagen hoeven te betalen. Voor de aanleg en het beheer van het aan te leggen netwerk zal een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie worden opgericht. De tien regiogemeenten moeten daar nog een besluit over nemen. De investeringen in de aanleg van breedbandnetwerken in het buitengebied zijn hoog en het marktpotentieel is klein; in Regio Rivierenland gaat het om minder dan 5% van alle adressen. Dan is al snel sprake van marktfalen; providers richten zich liever op de 95% die wel makkelijk te bereiken is. Het is de markt die faalt en de overheid die draalt.

Digitale samenleving

De overheid kan het zich permitteren om zich in het breedbanddossier net zo voorzichtig op te stellen als de markt; het doet het politiek gezien geen zeer als een klein deel van het electoraat ontevreden is. Daarom siert het de bestuurders uit de regio Rivierenland dat zij gezamenlijk stappen hebben gezet om ervoor te zorgen dat alle inwoners van hun gemeenten in 2020 aan de digitale samenleving kunnen deelnemen.


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!