Fryslân nog niet flitsend

Glasvezel-ei van Columbus nog niet gevonden

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling, Digitale gemeente, Glasvezel, Internet

Fryslân nog niet flitsend

In een rapport van de Noordelijke Rekenkamer wordt forse kritiek geuit op de aanpak om in Fryslân snel internet op het platteland mogelijk te maken. De provincie belooft beterschap.

Kievit sneller dan glasvezel

Op 16 maart is het eerste kievitsei van Fryslân gevonden. De Bond Friese Vogelwachten wist te melden dat de twintigjarige Riemer Miedema het ei iets over zessen ontdekte in een nest in de buurt van It Heidenskip. Dat lijkt heel bijzonder, want de meeste jonge gasten hebben op vrijdagavond wel iets anders te doen dan door het weiland te struinen, maar in It Heidenskip is verder ook niets te doen. Je treft er eerder een kievitsei aan dan een snelle internetverbinding en dat komt door de zwabberende koers van de provincie. 

Pionieren in de polder

Dat het allemaal wat genuanceerder ligt, blijkt uit het onlangs gepresenteerde onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer. De provincie heeft het belang van snel internet jaren geleden onderkend en heeft haar beleid gericht op de ontsluiting van het platteland. Marktpartijen kwamen niet in actie, dus moest de provincie alternatieven zoeken. In haar weerwoord geeft de provincie aan dat Fryslân met Gelderland en Noord-Brabant tot de pioniers hoorden en het hen aan de nodige kennis en expertise ontbrak. Dat het beleid bij elk zuchtje tegenwind weer werd gewijzigd, is volgens de provinciebestuurders juist een teken dat signalen van kritiek serieus werden genomen. 

Aanbevelingen

De Noordelijke Rekenkamer heeft in haar rapport aanbevelingen gedaan om tot een succesvolle aanpak te komen. De provincie kan de regie voeren, maar moet bewonersinitiatieven de ruimte geven om de beleidsdoelen van de provincie invulling te geven. Hoewel er veel kritiek is geweest op de koerswisselingen in het verleden, is niet uit te sluiten dat het huidige beleid aanpassingen vraagt. Daarbij is het niet verstandig om nieuwe projecten vol in de publiciteit te brengen. Dat de provincie op het gebied van verwachtingsmanagement nog een en ander kan leren, is een understatement.


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!