Eerste Kamer akkoord met aangepaste Wibon

Duidelijkheid over hergebruik ongebruikte kabels en leidingen

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Kern en woonwijk, Glasvezel

Eerste Kamer akkoord met aangepaste Wibon

Lokale overheden krijgen met de Wet Informatie-uitwisseling Boven-en Ondergrondse Netwerken een nieuw instrument om de digitale bereikbaarheid in hun verzorgingsgebied te optimaliseren.

Opruimen of gedogen

Veel van de oude kabels zijn technisch afgeschreven en ook lege mantelbuizen zijn niet altijd geschikt voor hergebruik. Met de aangenomen wet kunnen lokale overheden de eigenaren van ongebruikte ondergrondse kabels en leidingen verzoeken deze op te ruimen. Zo kan bijvoorbeeld ruimte worden gemaakt voor nieuwe infrastructuur. Waar hergebruik een optie is of kabels niet noodzakelijkerwijs in de weg liggen, kan een overheid ze gedogen. In de nieuwe wet is ook opgenomen dat eigenaren aan een overheid moeten melden welke leidingen onder de gedoogplicht zouden vallen.

Loze leidingen

Omdat de Nederlandse bodem zich uitstekend leent voor de aanleg van ondergrondse infra, is het vooral in stedelijk gebied erg druk onder onze voeten en de ruimte is beperkt. Het ministerie van EKZ heeft onderzoek laten doen naar de omvang van het probleem. Daaruit bleek dat circa 35% van alle ondergrondse mantelbuizen leeg is. Hoewel altijd moet worden onderzocht of deze zogenaamde loze leidingen vrij van vocht en zand zijn, wordt verwacht dat ze in de meeste gevallen technisch geschikt zijn om er glasvezel doorheen te blazen.

Glasvezeloverschot

Toen de telecommarkt voor vaste verbindingen in 1997 werd geliberaliseerd, hebben vrijwel alle nieuwe marktpartijen geïnvesteerd in glasvezel. In veel grote steden en andere economische knooppunten ligt sindsdien een kleurrijk palet van mantelbuizen onder de grond, want geen van de nieuwe spelers wilde de boot missen en elke provider had zijn eigen kleur mantelbuis. De meeste van die pioniers bestaan niet meer; de netwerken van onder andere Enertel, MCI Worldcom, Versatel en Tritone zijn overgenomen door concurrenten.

Ondergronds potentieel

Door de integratie van overgenomen netwerken is op bepaalde netwerkroutes overcapaciteit ontstaan. Het is alleen niet altijd duidelijk waar, want de netwerkadministratie van de overgebleven netwerkproviders is door opeenvolgende fusies en overnames niet waterdicht. Wie slim gebruik wil maken van het overschot aan ondergrondse infrastructuur, krijgt te maken met een ingewikkelde digitale puzzel. Toch zal het voor gemeenten lonend zijn om een beeld te krijgen van het potentieel onder de grond. Glasvezel Gemeente helpt graag om alle puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen.