Flevoland zoekt oplossingen voor buitengebied

Glasvezel op lange termijn beste oplossing

In: Buitengebied, Vraagbundeling

Arnold Michielsen van LTO Flevoland over glasvezel

Arnold Michielsen van LTO Flevoland over glasvezel

Hoewel de provincie Flevoland naar verhouding de hoogste glasvezeldekking van het land heeft, blijven de internetvoorzieningen in het buitengebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland achter.

Gezamenlijk investering in glasvezel

Bewoners en ondernemers in het gebied hebben in december 2017 via een enquête duidelijk uiting gegeven aan hun ontevredenheid over het huidige breedbandaanbod en de behoefte aan een structurele, betaalbare en toekomstvaste oplossing voor alle kavels in het buitengebied. De provincie Flevoland is ervan overtuigd dat glasvezel op de lange termijn de beste keuze is. Gedeputeerde Michiel Rijsberman heeft aangegeven dat de provincie ook wil bijdragen, maar dat de aanleg een gezamenlijke investering vereist van particulieren, gemeenten en marktpartijen.

Glasvezel versus draadloos internet

De gemeente Lelystad is voornemens woningeigenaren in het buitengebied tegemoet te komen door teveel betaalde OZB-gelden in te zetten om snel internet mogelijk te maken. De bij LTO Flevoland aangesloten boeren in de gemeente hebben zich uitgesproken voor glasvezel. In Dronten stelt de gemeenteraad daarentegen geld beschikbaar voor de aanleg van draadloos internet in het buitengebied.

Smart farming en robotisering

Arnold Michielsen, voorzitter van LTO Flevoland, vindt dat geen goed idee: “De draadloze vormen zijn niet toereikend voor het dataverkeer dat wij in de toekomst nodig hebben.” Hij stelt dat het voor veel boeren nu al een probleem is dat melkrobots niet geüpdatet kunnen worden. In de toekomst zullen verdere ontwikkelingen in de robotisering en smart farming steeds meer data vragen en daar is glasvezel voor nodig.

LTO Flevoland en Glasvezel Gemeente zijn met de provincie Flevoland in gesprek over de beste manier om snel internet in het buitengebied te realiseren.