Garantstellingsregeling Noord-Holland stimuleert glasvezelinitiatieven

In: Buitengebied, Glasvezel

Provinciale garantstelling stimuleert glasvezelinitiatieven in Noord-Holland

Provinciale garantstelling stimuleert glasvezelinitiatieven in Noord-Holland

De door de provincie Noord-Holland geïntroduceerde garantstellingsregeling voor de digitale ontsluiting van het buitengebied heeft meer initiatieven gestimuleerd dan voorzien.

De provincie ondersteunt kansrijke lokale bewonersinitiatieven die streven naar de aanleg van vaste breedbandvoorzieningen op locaties waar dat nog niet beschikbaar is. Toen de daarvoor ontwikkelde garantstellingsregeling werd aangekondigd, hield men rekening met de op dat moment actieve breedbandinitiatieven in onder meer Beemster, Bergen, Hollands Kroon en Texel. De regeling blijkt echter meer effect te hebben dan was voorzien.

Hulp provincie trekt nieuwe initiatieven aan

Een tiental bij de provincie bekende initiatieven had deze zomer al een heel traject van voorlichting, behoeftepeiling en onderhandelingen met internetproviders achter de rug. De financiering van de projecten bleek in de meeste gevallen een struikelblok. Met de garantstellingsregeling biedt de provincie kansrijke initiatieven de mogelijkheid om hun plannen van een gezonde financiële basis te kunnen voorzien. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want sinds de bekendmaking van de regeling hebben verschillende nieuwe initiatieven zich bij de provincie gemeld om ook in aanmerking te kunnen komen voor de regeling.

 De komende maanden worden de ingediende plannen op hun financiële onderbouwing doorgelicht en krijgen de initiatieven de tijd om eventuele omissies of onvolkomenheden aan te vullen.