Sleutel tot oplossing breedbandproblematiek ligt bij gemeenten

In: Bedrijventerrein, Buitengebied, Kern en woonwijk, Glasvezel

Sleutel tot glasvezel ligt bij gemeente

Sleutel tot glasvezel ligt bij gemeente

Door de stagnering van de uitrol van glasvezel en het ontbreken van goede alternatieven ervaren lokale bestuurders een groeiende druk van bewoners en ondernemers in het buitengebied. Als een gemeente een tweedeling tussen digitaal bevoorrechte en digitaal arme burgers wil voorkomen, is niets doen geen optie.

De oplossing kan liggen in de samenwerking met commerciële partijen die bereid zijn om voor eigen rekening en risico op grote schaal glasvezel aan te leggen op locaties die door KPN en Ziggo als onrendabel worden beschouwd. In de praktijk werkt dat alleen als er een hoge bezettingsgraad kan worden gerealiseerd en de investeringen over een periode van twintig jaar of langer kunnen worden terugverdiend, wat lastig te verwezenlijken is.

Op landelijk en provinciaal niveau wordt deze problematiek onderkend, maar men is tegelijk uiterst terughoudend met het nemen van concrete maatregelen. Die voorzichtigheid zit opgesloten in de vrees voor de risico’s die een overheid neemt bij het beschikbaar stellen van garantstellingen, uitgestelde leningen of andere financieringsvormen ten behoeve van de aanleg van breedbandinfrastructuur. De hete aardappel wordt daarom doorgeschoven naar gemeentebesturen, die niet altijd de kennis in huis hebben om tot een financieel en technisch haalbare oplossing te komen.

De adviseurs van Glasvezel Gemeente zijn gespecialiseerd in de materie en zetten hun kennis en ervaring graag in om tot een oplossing te komen voor uw gemeente. Nieuwsgierig geworden? Voor een verkennend gesprek zijn wij bereikbaar op telefoonnummer (085) 485 93 89.