Groen licht voor glasvezel op bedrijventerrein Zuiderkogge

In: Bedrijventerrein, Glasvezel

Glasvezel voor bedrijventerrein Zuiderkogge

Glasvezel voor bedrijventerrein Zuiderkogge

Er komt glasvezel op bedrijventerrein Zuiderkogge in het Noord-Hollandse Hem. Glasvezel Gemeente heeft op verzoek van de gemeente Drechterland een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat een hoogwaardige digitale infrastructuur een absolute voorwaarde is voor de economische ontwikkeling van het terrein.

Omdat niet alle ondernemers bereid waren te investeren in glasvezel, is gekozen voor een netwerkontwerp dat de mogelijkheid biedt om die bedrijven later alsnog aan te kunnen sluiten. Na maanden van onderhandelingen en afstemming met de betrokken partijen heeft de gemeente Drechterland een gespecialiseerde aannemer begin november opdracht verleend voor de aanleg; Glasvezel Gemeente is gevraagd het project te begeleiden en het beheer en de exploitatie van het netwerk op zich te nemen.