Provinciale subsidie voor breedband op bedrijventerreinen

In: Bedrijventerrein, Vraagbundeling, Glasvezel

Subsidie voor glasvezel op bedrijventerreinen in Noord-Holland en Zuid-Holland

Subsidie voor glasvezel op bedrijventerreinen in Noord-Holland en Zuid-Holland

Voor ondernemers op een bedrijventerrein kunnen de kosten voor snel internet hoog oplopen. Een collectieve aanpak voor de aanleg van breedband zorgt voor een financieel aantrekkelijk aanbod en het verhoogt de economische waarde van het onroerend goed. Gemeenten en ondernemers in Noord- en Zuid-Holland kunnen voor de aanleg van breedbandinfrastructuur op bedrijventerreinen gebruik maken van investeringssubsidies. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient een gefundeerde aanvraag te worden ingediend.

In beide provincies geldt dat aanvragen in volgorde van ontvangst worden beoordeeld, tot het beschikbare subsidiebudget is bereikt. Het is daarom raadzaam om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen en te laten registreren. Glasvezel Gemeente heeft ruime ervaring met de aanpak van bedrijventerreinen: van vraagbundeling tot en met de uiteindelijke realisatie van breedbandinternet. Als een gemeente of ondernemersvereniging Glasvezel Gemeente opdracht verstrekt voor het begeleiden van het proces, zal ook hulp en advies worden geboden om de subsidieaanvraag tijdig en compleet in te kunnen dienen.