Zuidermeer prijst advies Glasvezel Gemeente

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling

Glasvezel voor de inwoners van Zuidermeer in de gemeente Koggenland

Glasvezel voor de inwoners van Zuidermeer in de gemeente Koggenland

Voor de inwoners van het Noord-Hollandse Zuidermeer wordt 2018 een belangrijk jaar. De gemeente Koggenland, waar Zuidermeer deel van uitmaakt, is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een provider die voor eigen rekening en risico alle adressen in de gemeente van glasvezel wil gaan voorzien. Om tot aanleg over te gaan, moet een bezettingsgraad van 40% worden gehaald. In het eerste kwartaal van 2018 wordt daartoe een vraagbundelingscampagne gestart.

Maikel Groot van de werkgroep Glasvezel Zuidermeer is blij met de ontwikkelingen en stelt dat de werkgroep zich hard gaat maken om de 40% te halen. In het voortraject heeft de werkgroep bij Glasvezel Gemeente advies ingewonnen over mogelijke alternatieven: “ze maakten een goede indruk en waren in staat goed uiteen te zetten waar je rekening mee moest houden wanneer je als dorp kiest om zelf glasvezel aan te leggen. (…) Deze mensen wisten echt waar ze het over hadden.” In het door de gemeente gekozen model hoeven overheid en burgers zelf niet te investeren en ligt het risico bij de provider. Wel is onzeker of de benodigde 40% zal worden gehaald, de tijd moet dat gaan uitwijzen.