Rutte III: Vertrouwen in de toekomst, geen budget voor digitale infrastructuur

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Glasvezel

Heeft Rutte III aandacht voor glasvezel in het buitengebied?

Heeft Rutte III aandacht voor glasvezel in het buitengebied?

In het regeerakkoord 2017-2021 komen 16 afleidingen van het woord ‘digitaal’ voor: politie en krijgsmacht gaan onze veiligheid digitaler beschermen, overheidscommunicatie wordt zo digitaal mogelijk, we gaan onze kinderen opvoeden in digitale geletterdheid, behoeftigen krijgen digitaal ondersteunende zorg, toezichthouder ACM gaat waken over digitale mededinging en om de economie een zetje te geven wordt ernaar gestreefd om koploper te zijn in één Europese digitale markt zonder barrières voor digitaal ondernemerschap.

Met andere woorden: het kabinet acht de digitalisering van de maatschappij van het grootste belang voor communicatie, defensie, economische zaken, innovatie, onderwijs, wetshandhaving en zorg. Dat kan alleen als de digitale infrastructuur voor iedereen in ons land van het hoogste niveau is. Maar zeker in het buitengebied is het niet vanzelfsprekend dat er overal goede breedbandvoorzieningen zijn. In het regeerakkoord is geen budget gereserveerd voor de ontsluiting van het buitengebied. Vertrouwen in de toekomst betekent daar in de praktijk: werk aan de winkel. Glasvezel Gemeente helpt gemeenten en provincies om samen met lokale initiatieven goede en betaalbare digitale voorzieningen te realiseren.