Hulp bij subsidieaanvraag Zuid-Holland

In: Maatwerk, Bedrijventerrein, Buitengebied

Hulp bij subsidieaanvraag Zuid-Holland

Wilt u als ondernemersvereniging of gemeente glasvezel realiseren op een bedrijventerrein in Zuid-Holland? Vraag dan vóór 31 december 2016 provinciale subsidie aan! De Provincie ondersteunt namelijk projecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen.

Elke aanvraag moet tot in detail zijn onderbouwd en worden vergezeld van een tiental ondersteunende documenten en dat vraagt veel tijd. Glasvezel Gemeente helpt stakeholders op bedrijventerreinen om de aanvraag tijdig, compleet en conform de door de provincie gestelde eisen in te dienen. Onze consultants hebben ervaring met het indienen van subsidieaanvragen en desgewenst ook het traject van onderzoek en uitvoering dat daarna volgt.

Wilt u ook een subsidieaanvraag indienen en wenst u daarbij ondersteuning van Glasvezel Gemeente? Neem contact met ons op via 085 – 485 93 88 of stuur een e-mail via ons contactformulier.