Nieuwe kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen Stede Broec

In: Bedrijventerrein, Glasvezel Rapport

Nieuwe kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen Stede Broec

Ondernemers in gemeente Stede Broec zijn het er over eens: snel internet is onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering. Stichting Glasvezel Gemeente heeft opdracht gekregen om een businesscase en een plan van aanpak op te stellen voor de aanleg van glasvezel op bedrijventerrein de Centrale Zone.

De Centrale Zone is het grootste bedrijventerrein in Stede Broec en vervult een belangrijke lokale werkgelegenheidsfunctie voor de gemeente. Het recentelijk gerevitaliseerde gebied krijgt nu een nieuwe kwaliteitsimpuls door de digitale bereikbaarheid van het terrein te optimaliseren. De Centrale Zone bestaat uit vijf aaneengeschakelde bedrijventerreinen, globaal begrensd door de Raadhuislaan inclusief de Kloet, de Florasingel, de Spoorlijn Noord en de Stede Broecweg Zuid.

Open netwerk

Het onderzoek wordt uitgevoerd door stichting Glasvezel Gemeente in samenwerking met gemeente en Bedrijvengroep Stede Broec. Het doel is te komen tot de aanleg van een open, hoogwaardig en voor alle bedrijven betaalbaar glasvezelnetwerk waarvan de exploitatie ten goede komt aan de ondernemers op het terrein. 

Aanstekelijk

De enthousiaste houding ten opzichte van glasvezel voor ondernemers komt niet uit het niets. In de buurgemeenten Drechterland en Medemblik zijn soortgelijke glasvezeltrajecten momenteel volop in beweging. Onlangs is in glastuinbouwgebied Het Grootslag te Medemblik de schep in de grond gegaan voor glasvezel. 

Voor informatie over de aanleg van het glasvezelnetwerk kunt u contact opnemen met Eric Dingemanse, consultant bij Stichting Glasvezel Gemeente via 085 - 485 93 88 of per e-mail.

 


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!