Ondernemers Zuiderkogge: meld u aan voor glasvezel!

In: Bedrijventerrein, Vraagbundeling

Ondernemers Zuiderkogge: meld u aan voor glasvezel!

Ondernemers op bedrijventerrein Zuiderkogge in Hem/Venhuizen: meld u aan voor glasvezel! De komende week worden geïnteresseerde ondernemers door Stichting Glasvezel Gemeente benaderd om een deelnemersovereenkomst te tekenen. De gemeente Drechterland wil dit najaar glasvezel gaan aanleggen op dit bedrijventerrein. Doel is het terrein aantrekkelijker maken als vestigingsplek voor bestaande en nieuwe bedrijven met de aanleg van een open glasvezelnetwerk.

Steeds meer ondernemers op bedrijventerreinen zijn voor hun dagelijkse activiteiten afhankelijk van goede breedbandvoorzieningen. De aanleg van een glasvezelkabel is voor individuele ondernemers erg duur. Bij een collectieve aanleg zijn deze kosten veel lager. Uit onderzoekvan Glasvezel Gemeente is gebleken dat er op Zuiderkogge voldoende animo is om op een deel van het terrein glasvezel aan te leggen. “Dit is een unieke kans voor de bedrijven op een ICT-infrastructuur waar ze de komende decennia mee vooruit kunnen. Samen glasvezel gebruiken is bovendien goedkoper”, aldus wethouder Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening, George Besseling.

Waar op het terrein komt glasvezel?

Alle vrije kavels in de uitbreidingszone aan de Driebanweg en de bedrijven aan de ontsluitingsroute kunnen tegen een vast bedrag worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. De ontsluitingsroute loopt van de noordkant van de Zuiderkoggeweg via De Volharding naar de Driebanweg. Ook bedrijven buiten de aangegeven zone kunnen een verbinding aanvragen. Hiervoor geldt een hoger aansluittarief, dat mede wordt bepaald door de afstand tot de hoofdroute en het aantal aan te sluiten kavels.  

Aanmelden of meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Eric Dingemanse, consultant Glasvezel Gemeente. Hij is beschikbaar voor uw vragen per e-mail. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

 

 


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!