Renkum laat mogelijkheden glasvezel onderzoeken

In: Bedrijventerrein, Vraagbundeling

Renkum laat mogelijkheden glasvezel onderzoeken

In opdracht van de gemeente Renkum gaat stichting Glasvezel Gemeente de stand van zaken ten aanzien van zakelijk glasvezel binnen de gemeente in kaart brengen. Op basis van de inventarisatie zal Glasvezel Gemeente mogelijke scenario's schetsen om tegen een gunstige tariefstelling aansluiting op het glasvezelnetwerk te realiseren voor belanghebbende bedrijven en instellingen.


Aanleiding voor de inventarisatie is de wens van Renkum om verspreid over de dorpkernen binnen de gemeente vijftien basisscholen, vier concentratiegebieden van bedrijven en een vijftal grote instellingen van breedband te voorzien. Met de aanwezigheid van glasvezel wil de groene gemeente als vestigingsplek voor bedrijven en instellingen in trek blijven, naast nabijgelegen stedelijke gemeenten als Arnhem en Nijmegen waar glasvezel reeds verkrijgbaar is.

De resultaten van de inventarisatie en de scenario's voor verglazing worden op 10 oktober 2012 door het adviesteam Glasvezel Gemeente aan de gemeente gepresenteerd.