Eerste glasvezelaansluiting door riool een feit

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling, Digitale gemeente, Glasvezel, Internet

Glasvezelcoöperatie Fryslân Ring heeft met haar nieuwe pand in het Friese dorp Luxwoude een technische primeur gepakt. De aansluiting op het glasvezelnetwerk loopt namelijk via het persriool naar het dichtstbijzijnde opstappunt in buurgemeente Heerenveen. Tot voor kort had dit enkele kilometers graafwerk en een fors prijskaartje betekend. Door de glasvezelkabel middels waterdruk door het bestaande rioolnetwerk te blazen, worden de kosten echter een stuk gunstiger.

Het idee om rioolleidingen te gebruiken voor glasvezel hoofdleidingen is niet nieuw. Maar het Nederlandse bedrijf Jelcer Networks ontwikkelde een techniek waarmee de glasvezelkabel daadwerkelijk tot in een bedrijfspand of woning kan worden gebracht. Omdat coöperatieve vereniging Fryslân Ring als doelstelling heeft om betaalbaar glasvezel mogelijk te maken in de gehele provincie, werd al snel besloten om de proef op de som te nemen en de nieuwe techniek zelf te testen in het nieuwe pand.

De verwachtingen zijn hoog. Herman Oortmann van Fryslân Ring: "De aanleg van glasvezel door het riool biedt twee grote voordelen. Doordat je kunt besparen op de graafkosten komt betaalbaar glasvezel financieel binnen bereik voor het buitengebied in de provincie. Daarnaast is de aanleg van glasvezel door het riool veel minder ingrijpend voor het openbare leven, omdat straten en stoepen niet dagenlang open hoeven te liggen voor het inbrengen van mantelbuizen. Behalve voor het buitengebied zou glasvezel door het riool dus ook wel eens heel interessant kunnen zijn voor binnensteden en winkelcentra."

Op woensdag 18 juli 2012 was de aansluiting een feit, waarbij de glasvezels uit het riool in bijzijn van regionale en landelijke pers door wethouders Coby van der Laan (Heerenveen) en Rob Jonkman (Opsterland) aan de glasvezeltjes naar het pand werden gelast.