Europese Commissie: overheden moeten nu ingrijpen!

In: Glasvezel Rapport, Digitale gemeente, Glasvezel

Europese Commissie: overheden moeten nu ingrijpen!

In het midden van de negentiende eeuw was de Franse stad Alençon een belangrijk economisch knooppunt tussen Parijs en het westen van Frankrijk. Ongeveer even groot als de concurrerende stad Le Mans. Toen kwam de trein. Of liever gezegd, de trein kwam juist niet in Alençon maar stopte daarentegen wél in Le Mans. Het gevolg: Alençon werd een onbeduidend provinciestadje, terwijl het economisch voorspoedige Le Mans groeide tot een stad van formaat.

Wat de trein was in de negentiende eeuw, is supersnel breedband in de eenentwintigste eeuw. Deze infrastructuur is de bepalende factor voor economische voorspoed van steden, regio's en zelfs hele landen. De Europese Commissie (EC) schat dat Europa vóór 2020 een hoogwaardige breedbandinfrastructuur nodig heeft, wil het concurrerend blijven met andere economische regio's in de wereld. Dat betekent dat overheden; lokaal, regionaal en nationaal nu actie moeten ondernemen.

De EC beoordeelt de voortgang van de aanleg van een supersnel breedbandnetwerk in Europa als ‘matig'. Er zijn veel factoren die een actieve rol van de overheid remmen. Niet in de laatste plaats zijn dit de kosten. Om de helft van de Europese huishoudens van een 100 Mbps-netwerk te voorzien, is tussen de 181 en 268 miljard euro nodig. Dit is een hoog bedrag, maar de investering is noodzakelijk en wordt uiteindelijk terugverdiend.

Als Europa niet serieus een begin maakt met het realiseren van supersnelle breedbandnetwerken, dan bestaat het gevaar dat de geschiedenis van Alençon zich herhaalt. Wilt u als gemeente of provincie aan de slag met glasvezel voor uw ondernemers? Neem dan contact met ons op!