Handreiking breedband voor gemeenten

In: Bedrijventerrein, Glasvezel Rapport, Digitale gemeente

Handreiking breedband voor gemeenten

Onder de titel ‘Goed op weg met breedband' heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een handreiking voor gemeentes en provincies gepresenteerd tijdens het VNG congres eerder deze week in Den Haag. In de publicatie wordt ingegaan op techniek, mogelijkheden en uitdagingen voor provinciale en gemeentelijke overheden bij het realiseren van breedband in hun gebied.

In diverse gemeentekernen wordt reeds door leveranciers glasvezelbreedband voor particulieren aangelegd. De bedrijventerreinen worden hierbij echter niet meegenomen, terwijl onder de daar gevestigde ondernemers de noodzaak van een betrouwbare en snelle verbinding juist het grootst is. Vraagbundeling en projecten waarbij glasvezel met collectief af te nemen diensten zoals intelligente camerabewaking wordt gecombineerd, worden door het ministerie genoemd als succesvolle methoden om glasvezel ook voor de ondernemers mogelijk te maken.

Beproefd model
Stichting Glasvezel Gemeente biedt onafhankelijk advies aan provincies en gemeentes; informeert de ondernemers, verzorgt vraagbundeling en onderhandelt met leveranciers om zo glasvezel tegen gunstige voorwaarden mogelijk te maken. In samenwerking met gemeente en ondernemers hebben we al in diverse plaatsen bedrijventerreinen van glasvezel voorzien. Voor collectieve camerabewaking op bedrijventerreinen hebben we onze ervaring vastgelegd in een beproefd model.

Glasvezel Rapport
Voor ondernemers en gemeenten is de website Glasvezel Gemeente in het leven geroepen. Hier kan in één oogopslag worden gezien welke gemeenten als ‘glasvezel gemeente' hun bedrijventerreinen hebben verglaasd of hieraan werken. Ook het doen van een onderzoek naar de stand van zaken in uw gemeente behoort tot de mogelijkheden, waarbij Glasvezel Gemeente een zogeheten ‘Glasvezel Rapport' oplevert.


Download de handreiking ‘Goed op weg met breedband' hier.

Of download de samenvatting van het rapport hier.