Glasvezel zorg in Oost-Groningen

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Domotica en veiligheid

Glasvezel zorg in Oost-Groningen

De kwaliteit van thuis- en ouderenzorg in Oost-Groningen ook voor de toekomst garanderen met de inzet van breedbandverbindingen. Dat was het uitgangspunt van een discussieronde die medio maart bij Thuiszorg Oosterlengte in Winschoten plaatsvond. Wie breedband zegt, denkt natuurlijk aan glasvezel. Daarom werd stichting Glasvezel Gemeente uitgenodigd om mee te denken.

Door de toenemende vergrijzing, die vooral het platteland treft, en het groeiende tekort aan verzorgend personeel zal er steeds vaker een beroep worden gedaan op de techniek. Met name in landen als Japan wordt er al volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden van ‘zorg op afstand'. Daaruit blijkt duidelijk dat een stabiele en snelle verbinding tussen zorggever en ontvanger daarbij onmisbaar is. Het huidige kopernetwerk in ons land volstaat daarvoor bij lange na niet.

Glasvezel op het platteland
De aanwezigheid van glasvezel is echter geen vanzelfsprekendheid. Glasvezeloperators laten buitengebieden, waar bewoners en vooral ook de bedrijven sterk verspreid zijn en de investeringskosten voor aanleg dus relatief hoog, vooralsnog links liggen. Vanwege haar ervaring met het mogelijk maken van glasvezel in ‘moeilijke' gebieden werd Glasvezel Gemeente gevraagd om de mogelijkheden voor de aanleg van een goed vertakt glasvezelnetwerk in de regio Oost-Groningen inzichtelijk te maken.

Onderzoek naar zorg op afstand
Behalve Glasvezel Gemeente namen ondermeer ook vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt, MKB Noord, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en hoogleraar Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen deel aan de discussie over glasvezel in Oost-Groningen. Binnen genoemd kennisinstituut wordt momenteel onderzoek gedaan naar zorg op afstand.