Provincie Groningen staat positief in ontwikkeling breedband

In: Buitengebied, Kennisbank, Digitale gemeente

Provincie Groningen staat positief in ontwikkeling breedband

Op 12 december 2011 is een expertmeeting georganiseerd door de provincie Groningen met een brede vertegenwoordiging uit de telecom-en kabelsectoren en maatschappelijke organisaties. Thema van de meeting was de stand van zaken met betrekking tot breedband in de provincie Groningen in het algemeen en in het landelijk gebied in het bijzonder.

Tijdens de bijeenkomst werd gediscussieerd over marktontwikkelingen en de vraag of deze de verdere ontwikkeling van het Groningse platteland in de weg staat of juist kan stimuleren. Pepijn Lavrijssen van Glasvezel Gemeente was één van de aanwezige experts en pleitte voor de aanleg van een glasvezelnetwerk om het platteland te stimuleren.

De belangrijkste uitkomst van de expertmeeting is dat breedbandinternet wordt gezien als een van de hoofdvoorwaarden voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de provincie Groningen. Een verdere achterstand in deze ontwikkeling kan leiden tot een versnelling van de bevolkingskrimp. 

Om achterstand tegen te gaan wil de provincie Groningen daarom gaan onderzoeken hoe breedband in Groningen ontwikkeld kan worden. Dit willen zij nader inventariseren en tevens gaat de provincie Groningen mogelijk met een soort ‘handboek ontwikkeling breedband' komen, waar gemeenten en andere regionale partijen gebruik van kunnen maken. Zo zet de provincie de eerste stappen voor de verdere ontwikkeling van breedband in Groningen.