Vraagbundeling

In de kernen van diverse gemeenten zijn leveranciers actief met de aanleg van glasvezel. Bedrijventerreinen worden hierbij echter niet meegenomen, terwijl onder de daar gevestigde ondernemers de noodzaak van een betrouwbare en snelle verbinding juist het grootst is.

Er is ruimte voor provincies en gemeentes om hier, onder voorwaarden, een actieve rol op zich te nemen. Met de handige Quick Reference Card van Glasvezel Gemeente ziet u meteen welke ‘speelruimte’ de gemeente in uw situatie heeft. Door de handen ineen te slaan kunnen gemeente, parkmanagement en ondernemersvereniging gezamenlijk de aanleg van glasvezel tegen lage kosten realiseren.

Glasvezel Gemeente geeft onafhankelijk advies, informeert de ondernemers, verzorgt vraagbundeling en onderhandelt met leveranciers om op uw bedrijventerrein glasvezel tegen gunstige voorwaarden mogelijk te maken. 

 

 


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!