BuitengebiedFolder buitengebiedNa een periode waarin vanuit Brussel en rijksoverheid voor de aanleg van glasvezel werd aangestuurd op het overlaten aan de markt, is er nu ruimte voor provincies en gemeenten om, onder voorwaarden, een actieve rol op zich te nemen.

In de handreiking ‘Goed op weg met breedband’ gaat het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie uitvoerig in op de mogelijkheden, kansen en spelregels. Wit gebied of grijs gebied: Glasvezel Gemeente biedt de kennis en ervaring om ook in het buitengebied van uw gemeente glasvezel te realiseren!

In onze folder 'Breedband voor burgers en bedrijfsleven' leest u hoe u als gemeente glasvezel kunt realiseren in kernen en op het platteland. 


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!