“Glasvezel voorwaarde voor elektronisch cliëntendossier”

In: Glasvezel internet, Telefonie, Vraagbundeling

“Glasvezel voorwaarde voor elektronisch cliëntendossier”

Divers ondersteunt mensen die (nog) niet op eigen kracht participeren in de samenleving. De welzijnsonderneming is actief in ‘s-Hertogenbosch en aanpalende dorpskernen, waarbij de vaste medewerkers kunnen rekenen op de inzet van circa duizend vrijwilligers. Samen bieden ze activiteiten en ondersteuning voor alle leeftijden. Glasvezelverbinding op de vier basiskantoren draagt bij aan een soepele organisatie en efficiënte dienstverlening.

"Wij zijn er voor de samenleving, daarom vind je Divers bij wijze van spreken op elke straathoek", vertelt Barend Nieuwendijk, manager strategische programma's bij Divers. "We zijn actief in buurthuizen, op scholen en bij ouderencentra, maar bijvoorbeeld ook in wijkwinkels en wijkpleinen. We beschikken over ongeveer tachtig steunpunten in Den Bosch, Vught en omstreken. Zo proberen we zoveel mogelijk mensen van dienst te zijn bij het oplossen van knelpunten in het samenleven. Ons uitgangspunt is dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn, maar dat ze daarbij hulp en ondersteuning mogen gebruiken.'

Vraagbundeling
Bij Divers werken ruim 160 mensen, die verspreid over de vaste locaties en steunpunten hun werk doen, bijgestaan door honderden vrijwilligers. "Heel waardevol, want zo kunnen we veel meer bieden met de beschikbare financiële middelen. Als welzijnsorganisatie is het altijd roeien met de riemen die je hebt, zeker in tijden van bezuinigingen", stelt Nieuwendijk. "Een voorziening als glasvezel was voor ons eigenlijk te duur, maar we hebben onze grote kantoren tóch van zo'n supersnelle verbinding kunnen voorzien. Dit is mogelijk gemaakt door Boschnet, een coöperatieve vereniging die op initiatief van de gemeente Den Bosch is opgericht om onder meer zorg- en onderwijsinstellingen de kans te geven over te stappen op glasvezel. Door de vraagbundeling werd dit financieel haalbaar."

Cliëntendossier
"De voordelen zijn goed te merken. Onze ICT is gecentraliseerd en volledig serverbased; met ADSL ging dat krap aan. Nu is er voldoende bandbreedte en dus snelheid. Na de komst van glasvezel zijn we ook met onze telefonie vrij snel overgestapt op VoIP (Voice over IP), zodat we intern rechtstreeks met alle collega's kunnen bellen. Glasvezel was bovendien een voorwaarde voor ons elektronische cliëntendossier, een belangrijk ondersteuningsmiddel dat onze medewerkers vanaf elke locatie toegang geeft tot informatie, zonder dat ze ermee over straat hoeven. Informatiebeveiliging is daarbij essentieel, net als een snelle verbinding. Glasvezel voorziet daarin. Met onze ADSL-lijntjes hadden we dit programma niet kunnen implementeren, dus we zijn heel blij met deze ontwikkeling."

De overstap op glasvezel vraagt om een goed advies. Als adviseur bij Divers Welzijnsonderneming was BSU betrokken.


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!
Postcode Check