Eemsmond zet ICT niet zomaar buiten de deur

In: Digitale gemeente

Gemeente Eemsmond: Aafje Lem en gemeentelijk I&A-coördinator Martin Pronk

Gemeente Eemsmond: Aafje Lem en gemeentelijk I&A-coördinator Martin Pronk

Met een oppervlakte van ruim 550 vierkante kilometer is Eemsmond een van de grootste gemeenten van ons land. Omdat meer dan de helft hiervan echter water is, valt de gemeente in het noorden van Groningen met zo'n 16.000 inwoners toch in de categorie van kleinere gemeenten. Desalniettemin biedt de gemeente met een eigen sociale dienst, gemeentebedrijf en een team van in totaal 160 ambtenaren vanuit het gemeentekantoor in Uithuizen een volledige dienstverlening aan de omringende dorpskernen.

Toen Aafje Lem zo'n twee jaar geleden als Hoofd Dienstverlening de gemeente kwam versterken, werd zij tevens verantwoordelijk voor de interne dienstverlening aan de eigen gemeentelijke organisatie. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was het cluster Informatisering en Automatisering , wat door slechts drie medewerkers werd bemand. Een optimaliseringslag naar de toekomst was onontkoombaar en stichting Glasvezel Gemeente adviseert hierbij.

Informatievoorziening
Lem: "Zoals bij de meeste kleine gemeentes heeft ook bij ons tot op heden de nadruk vooral op de automatisering gelegen en bleef de ontwikkeling van informatievoorziening noodgedwongen op de achtergrond. Dat gaan we nu aanpakken. Uiteraard gaan we alle oude servers, computers en andere apparatuur vervangen. Maar veel belangrijker is de stap vooruit, die we willen maken in het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening naar de burger toe. Denk daarbij aan het veilig en klantvriendelijk online beschikbaar maken van diensten en het gebruik van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie."

Denktank
Een eerste inventarisatie wees uit dat voor het upgraden van de ICT van Eemsmond een forse investering benodigd is. En vervolgens moet natuurlijk ook nog de hoe-vraag beantwoord worden. Aafje Lem: "De gemeente heeft daarom een denktank in het leven geroepen, waarin leden van het management team en deskundigen op gemeentegebied meegedacht hebben over de toekomst van onze ICT. Aansluitend op het advies van de denktank om de mogelijkheden van outsourcing te onderzoeken, hebben we middels een zogeheten marktconsultatie een aantal organisaties, waaronder stichting Glasvezel Gemeente, geraadpleegd voor advies."

Outsourcing
De ingebrachte kennis en ervaring werd door de gemeente op grote waarde geschat. "In vergelijkbare situaties hoor je bij organisaties al gauw het woord outsourcing vallen als dé oplossing voor het probleem. Uit onze gesprekken met Glasvezel Gemeente werd echter al snel duidelijk dat als je voor outsourcing kiest, je niet je probleem moet outsourcen maar de oplossing. Anders levert zo'n traject je gegarandeerd een hoge rekening voor consultancy op en ligt het gevaar op de loer van een langslepend project wat uiteindelijk net niet oplevert wat je eigenlijk in gedachten had," aldus het Hoofd Dienstverlening.

Doelstelling
Of Eemsmond haar ICT gaat outsourcen of niet, en of zij dit alleen gaat doen dan wel samen met andere gemeenten of mogelijk zelfs samen met andere gemeenten in eigen beheer een gezamenlijk dienstencentrum gaat inrichten: het zijn allemaal serieuze opties die de komende tijd tegen het licht worden gehouden, met als doelstelling om in 2015 een goed doordachte en duidelijk geformuleerde opdracht weg te kunnen zetten bij een opdrachtnemer. En daar draagt stichting Glasvezel Gemeente als adviseur graag aan bij!


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!
Postcode Check