Cover my back!

In: Kennisbank

Cover my back!

Cover my back and I will be your back-up. Deze zin zou zomaar afkomstig kunnen zijn uit een dialoog van een spannende film. Voor de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden is het echter nuchtere automatiseringsrealiteit. Beide partijen hebben namelijk een overeenkomst gesloten om met gesloten beurzen van elkaars computerruimte gebruik te maken en hier uitwijkapparatuur te plaatsen.

Een tweede dataopslagsysteem van de provincie is al in de gemeente computerruimte geplaatst. Helaas bood het tijdelijke onderkomen van de provincie aan de Snekertrekweg in Leeuwarden geen ruimte voor het plaatsen van uitwijkapparatuur van de gemeente. In de verbouwing van het ‘nieuwe oude' Provinsjehûs in het centrum van de stad is echter ruimte voorzien voor het dataopslagsysteem van de gemeente.

Professionele dienstverlening
Hugo Borgstein, hoofd Informatie & Automatisering van de provincie Fryslân, is enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en provincie: "Als overheden produceren en beheren we enorme hoeveelheden informatie. Deze informatie speelt een essentiële rol in ons hele bedrijfsproces, dus hechten we een groot belang aan de veiligheid en beschikbaarheid ervan. Voor een professionele dienstverlening is het noodzakelijk dat je beschikt over een systematiek van dataopslag die een continu bedrijfsproces ondersteunt en bestand is tegen een calamiteit op de hoofdlocatie. De samenwerking met de gemeente biedt de mogelijkheid van een permanente online omgeving waarbij verlies van data, door welke oorzaak dan ook, wordt voorkomen."

Zero data loss
De samenwerking stelt hoge eisen aan de verbinding tussen hoofd- en uitwijklocatie; zowel provincie als gemeente zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk. "Zonder glasvezelverbinding hadden we zo'n wederzijdse back-up voorziening simpelweg niet voor elkaar kunnen krijgen. Maar wat nog mooier is: door de grote capaciteit van het glasvezel worden veel meer zaken mogelijk. We zijn als provincie en gemeente van start gegaan met het veilig huisvesten van een kopie van elkaars back-up, maar denken nu al over de volgende stap in de vorm van "zero data loss" waarbij we niet alleen onze data maar ook een kopie van de complete programmatuur veilig bij elkaar kunnen huisvesten. In het geval van een calamiteit kunnen onze medewerkers dan vanaf elke willekeurige locatie met een aansluiting op het glasvezelnetwerk direct weer aan de slag", aldus Borgstein.


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!
Postcode Check